Prodej a servis zemědělské,
komunální a zahradní techniky

Lze mít ještě efektivnější postřikový systém?

Odpovědí je PowrSpray. Firma John Deere svůj systém PowrSpray představila na začátku roku 2016. Cílem bylo nabídnout zákazníkům celkově výkonnější postřikový systém se zaměřením na rychlost plnění, celkovou jednoduchost, přesnost a minimalizovat tak časové ztráty plněním způsobené.

Výkonné čerpadlo

Výsledkem je nahrazení klasických, konstrukčně komplikovaných písto-membránových čerpadel čerpadly odstředivými, výrazně konstrukčně jednoduššími. Odstředivé čerpadlo má až o 50 % méně pohyblivých částí. Plnící čerpadlo je vždy o výkonu 1200 litrů za minutu a postřikové čerpadlo má u tažených postřikovačů řady R900i volitelný výkon 750 nebo 1000 litrů za minutu, u samochodných postřikovačů R4040i a R4050i je postřikové čerpadlo vždy o výkonu 1000 litrů za minutu. Obě čerpadla jsou hnána hydraulicky olejem, v případě taženého postřikovače z tažného prostředku - traktoru. Minimální potřeba průtoku oleje je 80 litrů za minutu, což u moderních traktorů nebývá problém. U samochodných postřikovačů je systém pohonu integrován do hydraulické soustavy postřikovače.
Celý tento systém je tedy vybaven dvěma odstředivými čerpadly a dvěma, na sobě zcela nezávislými, okruhy.

Systémem PowrSpray jsou vybaveny jak samochodné postřikovače John Deere R4040i a R4050i, tak i tažené R900i.   

Rychlé plnění

Výkonné plnící čerpadlo naplní nádrž taženého postřikovače o objemu 6200 litrů za zhruba 5-6 minut, avšak toto obsluze neposkytuje komfortní čas na plnění přídavnými chemickými látkami. Obsluha může proto využít systém Aktivní pauzy, kde se stiskem tlačítka systém plnění zpomalí na výkon cca 30-40 litrů za minutu a obsluha má tak u přimíchávací nádržky k dispozici kromě nasávané vody i dostatek času na přimíchávání chemikálií. Deaktivací Aktivní pauzy systém automaticky zvýší výkon plnění na maximum, a to například až do předem nastaveného požadovaného objemu. Pak sání automaticky zastaví. Toto čerpadlo manipuluje v každém případě vždy jen s čistou (nasávanou) vodou, tedy jedním samotným okruhem. Celý tento výkonný plnící systém minimalizuje prostoje vznikající plněním.

Jednoduchý systém

Postřikové odstředivé čerpadlo, ať o výkonu 750 nebo 1000 litrů za minutu, je v každém případě též poháněné hydraulicky. Zajímavostí je, že se zde postřikový tlak nereguluje tlakovým ventilem, který zde odpadá, ale otáčkami tohoto čerpadla. Tím je tento systém nejen jednodušší, ale zejména rychleji reaguje na měnící se pojezdovou rychlost či náhlé rychlé vypínání sekcí. Například změna rychlosti o 25 % znamená rychlost reakce na přednastavenou dávku v čase 0,6 vteřiny. Postřikové čerpadlo má též za úkol ovládat systém PowrAgitation, který umožňuje promíchat nádrž o objemu 6200 litrů v čase pod 6 minut. Dále postřikové čerpadlo zajišťuje odsávání přípravků z přimíchávací nádržky pomocí venturiho efektu.

Systém PowrSpray umožňuje plnění nádrže čistou vodou rychlostí až 1200 l/ min s veškerým časem potřebným pro přidání chemických látek a aplikaci postřiku rychlostí až 1000 l/min s přímou kontrolou aplikační dávky a vynikající přesností.

U systému PowrSpray je samozřejmostí plně automatický systém proplachu, plnící čerpadlo zde dodává do hlavní postřikové nádrže čistou vodu z nádrže na čistou vodu přes oplachové rotační trysky. Postřikové čerpadlo pak tuto vodu rozvádí dál do ramen a přes trysky ven. Automatický systém proplachu může být nastaven v několika režimech, jako například v kontinuálním či krokovém. Jednoduchost nastavení proplachu podtrhuje fakt, že obsluha jej nastaví na dotykovém displeji v 5ti logických krocích.
Celý sytém PowrSpray je navržen tak, aby zjednodušil ovládání, zvýšil postřikový výkon a posunul standard strojů užívaných v chemické ochraně na novou hranici.
A jelikož ne vždy je odstředivé čerpadlo jako odstředivé čerpadlo, jsme našim zákazníkům připraveni zapůjčit stroj takto vybavený, aby si vše výše vyřčené mohli sami ověřit ve svých podmínkách a v případě taženého postřikovače i se svým traktorem.