Prodej a servis zemědělské,
komunální a zahradní techniky

Přesné secí stroje ExactEmerge pro perfektní výsev

Vysoce výkonné přesné secí stroje ExactEmerge od firmy John Deere přinášejí novou úroveň přesnosti setí při rychlosti až 16 km/h. V článku se dočtete o nových funkcích těchto secích strojů, které nyní nabízejí ještě více komfortu pro obsluhu stroje a ještě přesnější uložení osiva s vysokou výkonností.

Stejnoměrný výsev

Nový systém Individual Row Hydraulic Downforce (IRHD), založený na systému aktivního pneumatického přítlaku, zajišťuje velmi přesnou hloubku výsevu a stejnoměrný růst rostlin. S tímto systémem reaguje hydraulický válec rychleji než pneumatická verze a uchovává nastavený přítlak na secí botku secího stroje v náročném a nerovném terénu. Nezávislé testy společnosti DLG ukázaly nárůst výnosů s tímto systémem o až devět procent. Nastavení přítlaku je snadno dostupné z kabiny traktoru přes displej John Deere GreenStar 4640 nebo Command Center 4. generace. Přes tento displej je dále možné pohodlně z kabiny traktoru nastavit mimo přítlaku jak kompenzaci při setí do oblouku, tak také sekční kontrolu.

Přesné secí stroje John Deere ExactEmerge umožňují setí při rychlosti až 16 km/h, díky výsevní jednotka ExactEmerge s unikátním systémem BrushBelt. 

Produktivita

Vysoká produktivita je dosažena u secích strojů 1725NT díky unikátnímu BrushBelt systému. Tento systém je založen na dopravě osiva pomocí bezúdržbového kartáčového pásu a nahrazuje klasické semenovody. BrushBelt systém umožňuje pracovní rychlost 16 km/hbez ztráty přesnosti a případného ucpávání osivem. Díky kartáčovému pásu je osivo dopravováno do půdy téměř nulovou rychlostí, odpadá tak potřeba utužovacího kola stabilizujícího osivo v půdě jako u jiných přesných secích strojů ostatních výrobců. V rámci kartáčového pásu je umístěn i přesný senzor, zachycující každé semeno při průchodu pásem. Senzor poskytuje okamžitou zpětnou vazbu o počtu vysetých jedinců.

Přesnost i v oblouku

Secí stroj John Deere ExactEmerge 1725NT dosahuje velké přesnosti i při setí do oblouku. Výsevní jednotky secího stroje ExactEmergejsou rozděleny do sekcí. Rychlost výsevu těchto sekcí se automaticky přizpůsobuje zakřivení hranice pozemku. Díky této kompenzaci je možné dosáhnout až o 24 % vyšší přesnosti a tím ušetřit až 8 % osiva. Nejde jen o úsporu vstupních nákladů, ale především o přesně založený porost. Se správnou roztečí mají rostliny vhodné podmínky pro růst, což se odrazí na výsledných výnosech.

Snadné skládání umožňuje rychlý přesun mezi pozemky. 

Meziřádková vzdálenost 75 cm

John Deere 1725NT je osmiřádkový secí stroj s meziřádkovou vzdáleností 75 cm. Každá s osmi výsevních jednotek obsahuje zásobník na osivo o objemu 56 l. Díky nesenému provedení a snadnému skládání pomocí hydraulických válců do transportní šířky 3 metry umožňuje rychlé přesuny mezi pozemky.

Osmiřádkový přesný secí stroj John Deere 1725NT s meziřádkovou vzdáleností 75 cm. 

Bez přesévání

Oddělené ovládání sekcí výsevních jednotek také zajistí, aby secí stroj při najíždění do řádku na souvrati zešikma zbytečně nepřeséval. Nejdříve začne pracovat ta sekce, která už je za hranou souvratě a po ní postupně další tak, jak najíždějí do řádku. Automatizovaný stroj své jednotky na souvrati sám vypne, vyhloubí a po otočení na souvrati opět zahloubí a výsev znovu spustí.

Porost založený přesným secím John Deere ExactEmerge 1725NT.

Aplikace hnojiva

Přesné secí stroje John Deere ExactEmerge lze provozovat i v kombinaci s univerzálními čelními zásobníky, odkud je hnojivo pneumaticky dopravováno do kotoučové botky. Tím je zajištěno sjednocení pracovních operací zároveň s ideálními podmínkami pro vzcházení osiva.

Vždy připojen

K efektivitě secích strojů ExactEmerge také v neposlední řadě dopomůže kompletní telematika JDLink, kterou s novým strojem dostanete. Přes webové rozhraní myjohndeere.com můžete kdykoli vzdáleně sledovat provozní data, nastavení, výsevní mapy a mnoho dalšího.

 

ZDROJ: http://www.strompraha.cz/o-nas/novinky/exactemerge-pro-perfektni-vysev