Prodej a servis zemědělské,
komunální a zahradní techniky

Spolehlivé řešení s novými funkcemi

Spolehlivé řešení s novými funkcemi

Poslední aktualizace softwaru CommandCentra 4. generace od podzimu nabízí nové možnosti. Krom jiného například snadnou tvorbu hranic pozemku, navádění podle křivky kopírující hranice pozemku nebo vylepšené profily nářadí. My jsme se rozhodli pro Vás některé z těchto možností vyzkoušet v praxi. Co tato nová aktualizace obnáší, se podrobněji dočtete v následujícím článku. 

Nové funkce jsme vyzkoušeli v ZS Nalžovice a.s. na traktoru 7270R při setí ozimů. Tento traktor měl v době naší návštěvy za dva roky provozu najeto úctyhodných 3300 motohodin. Řada 7R v místní společnosti potvrzuje svou univerzálnost, zastává zde široké spektrum prací od dopravy přes sečení až po orbu. Nová aktualizace softwaru terminálu GS4 je v traktoru nainstalována od srpna letošního roku. Pojďme se na novinky v aktualizaci GS4 podívat podrobněji:

1. Nastavení práce - nově se všechno pokrytí ukládá a je možné se k němu kdykoliv vrátit zpět. Lze tedy pole rozpracovat, potom odjet na jiné a při návratu se vrátit zpět na předchozí pokrytí, tak mohu rychle pokračovat tam, kde jsem naposledy skončil.

2. Nová tvorba hranic - k možnosti tvorby hranic z předchozí operace přichází možnost kreslení hranic tak, jak je to známé v displeji 2630.

3. Naváděcí křivky podle hranic pole - nově je možné vygenerovat křivku podle hranice pole, tedy na navigaci je možné již zpracovat souvratě pole. Navíc podle jedné souvratě je možné vygenerovat novou naváděcí linii rovnoběžnou právě s hranicí.

4. iTEC™ AutoLearn - souvraťový management iTEC dokáže sám navrhnout sekvence a zjednodušit tak nastavení souvraťové automatiky.

5. Vylepšené profily nářadí - nově lze nastavit nářadí i pro přední závěs traktoru.

6. Aktualizace lze nyní provádět pohodlně přímo z kabiny traktoru - online bez nutnosti USB flash disku.


Nové funkce jsme vyzkoušeli v ZS Nalžovice a.s. na traktoru 7270R při setí ozimů.

Už při samotném připojování jsme ušetřili čas díky rychlému nastavení secího stroje - stačí pouze z nabídky přípojných zařízení vybrat Vámi předdefinovaný profil stroje a celé “složité” nastavení je hotové během jednoho kroku. V traktoru jsme měli naimportovány všechny hranice polí z LPISu, což jsme na Vaše přání schopni připravit i Vám. Po příjezdu na pole jsme díky tomu vybrali konkrétní pozemek z rolovacího seznamu a na displeji se zobrazila fialová křivka označující jeho hranice.


Jednoduché nastavení souvratě. V našem případě 24 metrů. 

Před prací jsme nakonec vytvořili novou linii a pustili do setí. Linie lze samozřejmě přednastavit už v Operačním středisku (myjohndeere.com) s novou funkcí Land Manager a přesně tak určit, jak se traktor bude po poli pohybovat. Díky tomuto může obsluha začít pracovat bez počátečního objetí hranic pole a minimalizovat tak „ztrátový čas“ a nežádoucí přejezdy po pozemku.

Otáčení na souvrati. Růžová linka znázorňuje hranici pozemku a žlutá přerušovaná linka znázorňuje hranici souvratě. 

Dále jsme nastavili vnitřní souvrať, která kopíruje hranici pole v dané nastavené šířce, tedy v násobku šířky nářadí. Ta se na displeji zobrazila jako žlutá čárkovaná čára, podle níž jsme připojené nářadí na souvrati ovládali. Když obsluha zpracuje plochu ohraničenou žlutou hranicí, přenastaví linii na křivku, která se nově sama vygeneruje podle hranice pole. Nakonec jsme zaseli souvratě také na automatické řízení.


Setí se signálem SF1. 

Možná si teď říkáte, že toto řešení je nákladné na realizaci a signál. Avšak v Nalžovicích dokazují, že i se signálem SF1 který má s “kloboukem” StarFire 6000 přesnost 15 cm, lze zlepšit komfort práce obsluze, která se pak za to odmění kvalitně odvedenou prací, ale hlavně Vám ušetří peníze za naftu, osivo nebo hnojivo.

Setí souvratí podle navigace. 


ZDROJ: http://www.strompraha.cz/o-nas/novinky/spolehlive-reseni-s-novymi-funkcemi