Prodej a servis zemědělské,
komunální a zahradní techniky

Testování postřikovačů a rosičů

Firma DAŇHEL AGRO a.s. je autorizovanou kontrolní stanicí Státní rostlinolékařské správy. Působnost testování postřikovačů a rosičů je v rámci celé ČR. Kontaktní osobou pro dotazy a objednávání testování postřikovačů a rosičů je Vlastimil Šauer, mobil +420 724 348 678, email: sauer@danhel.cz, nebo Ing. Zdeněk Liška, mobil +420 604 224 699, liska@danhel.cz

Informace o změně intervalů kontrolního testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin


Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS") upozorňuje na změnu intervalů kontrolního testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.


Mechanizační prostředky na ochranu rostlin (dále jen „MP"), jsou-li používány při podnikání, podléhají povinnému kontrolnímu testování, které spočívá v přezkoumání funkční způsobilosti MP pro správnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Vyhláškou č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, ze dne 29. listopadu 2011, která nabyla účinnosti dnem 15. prosince 2011, se mění intervaly kontrolního testování následovně.

U MP s platným osvědčením o funkční způsobilosti vydaným do 31. prosince 2018 včetně se doba platnosti nemění a zůstává 5 let. Pro všechny MP podrobené kontrolnímu testování v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 včetně se lhůta stanovuje do 1.1.2023. Od 1.1.2020 bude lhůta stanovena na 3 roky od vydání posledního osvědčení o funkční způsobilosti. 

Povinnost přistavit MP ke kontrolnímu testování uvedené do provozu po opravách nebo úpravách, které mohou ovlivnit aplikaci přípravků, a to před jejich prvým použitím po této opravě nebo úpravě, zůstává zachována.


 

Průběh testování postřikovače

 

Naše testovací skupina je vybavena moderním vozem, který je vybaven dle předpisů Státní rostlinolékařské správy. Tato skupina je mobilní v rámci celé ČR.  Testovací skupina dorazí na smluvené testovací místo, kde připraví potřebné příslušenství k testování. Objednané postřikovače a rosiče se dostaví ve sjednanou hodinu na testovací místo s domluveným množstvím vody v nádrži postřikovače nebo rosiče. Rozsah testování je uveden níže.

 

Rozsah testování postřikovače a rosiče

 

Paušální úkony - Kč 3 440,- (bez DPH)

 • Příjem a kontrola stroje: identifikace stroje, značka, typ, výr. číslo, majitel
 • Kontrola kompletnosti, shody s výrobní dokumentací
 • Kontrola tlakového čerpadla
 • Kontrola manometru
 • Kontrola kompletnosti, shodnosti trysek
 • Kontrola činnosti míchání
 • Zpracování výsledků testování, vystavení kontrolní nálepky a osvědčení

 

Funkce stroje - Kč 80,- (bez DPH) za 1 trysku

 • Kontrola vodotěsnosti nádrže, armatur, rozvodu
 • Kontrola rozteče trysek
 • Kontrola výšky ramen nad rovinou
 • Kontrola činnosti trysek
 • Kontrola funkčnosti ovládacích a pojistných armatur
 • Měření Scannerem

 

 

Pro více informací nebo objednání testování postřikovače nebo rosiče prosím kontaktujte Vlastimila Šauera, mobil +420 724 348 678, email: sauer@danhel.cz, nebo Ing. Zdeňka Lišku, mobil +420 604 224 699, liska@danhel.cz

Kontaktní formulář